Administratie: 0513-435387

Wil je contact met de begeleider van je kind,
dan kan je rechtstreeks naar de groep bellen:

  • Baby- & Dreumesgroepen: 0513-640967
  • Peuter groepen: 0513-651334

info@villadebuitenkans.nl

Burgemeester Falkenaweg 44, Heerenveen