Kindvolgsysteem

Op de Buitenkans volgen we ieder kind in zijn ontwikkeling. We documenteren de bezigheden van je kind door middel van tekst en foto’s zodat we zicht hebben op de voorkeuren, het welbevinden en betrokkenheid en de ontwikkeling van ieder kind.

Wanneer je kind is aangemeld, maakt één van de pedagogisch medewerkers een afspraak voor de intake. Deze intake vindt bij jullie thuis plaats, om zo zicht te krijgen op de thuisomgeving van het kind. Tijdens de intake wordt er besproken wie je kind is, wat hij leuk vindt en wat helpend en/of belemmerend is bij bijvoorbeeld slapen of wanneer hij verdrietig of driftig is. Van deze intake wordt een verslag gemaakt, we vragen ouders het verslag te checken en foto’s toe te voegen, daarbij verzoeken we ook foto’s van belangrijke personen voor je kind toe te voegen, zodat deze aanwezig zijn bij Villa de Buitenkans.

Dit intakeverslag is de start van de documentatie in het boek vol herinnering. Wanneer je kind voor het eerst naar Villa de Buitenkans komt, wordt hij begroet met een welkomstposter op de deur, zodat iedereen kan zien wie nieuw is op de Buitenkans.

De eerste dag van je kind op de Buitenkans wordt door middel van foto’s en tekst vastgelegd. Daarna komen alle ‘eerste keren’ van het kind in het boek (feesten, vaardigheden, ervaringen, mijlpalen in de ontwikkeling) ook dingen die de kinderen al (zelf) kunnen worden bijgehouden (staan, lopen, naar de wc, brood smeren). Daarnaast worden ook activiteiten van en met de groep bijgehouden.
Als een kind Villa de Buitenkans verlaat, krijgt hij het ingebonden boek vol herinneringen mee naar huis om altijd terug te kunnen kijken op zijn tijd op de Buitenkans.
Iedere dag wordt per groep een dagverslag gemaakt. Dit dagverslag geeft een weergave van de belevenissen van de kinderen op die dag. Elk kwartaal worden per groep de dagverslagen gebundeld tot een kwartaalboek. Deze prachtige herinnering wordt tegen kostprijs aangeboden.

Naast het bijhouden van de dagverslagen en de individuele boeken vol herinnering maken we gebruik van het kindvolgsysteem Spectrovita. Het doel van Spectrovita is het volgen van de ontwikkeling. Als ouder krijg je bij de start van de opvang de inloggegevens per kind om ook thuis inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je kind. Minimaal één keer in de drie maanden worden de ontwikkelingslijnen in Spectrovita door de mentor van je kind bijgehouden. Dit doen we om nog beter zicht te hebben op de ontwikkeling van ieder individu. Wij kijken bewust naar eigen ontwikkeling en hechten geen waarde aan het vergelijken van kinderen met elkaar. Wanneer er eventueel zorg ontstaat over de ontwikkeling van je kind zullen we dit direct bespreekbaar maken.

Onder het kopje dagverslag worden belangrijke verslagen over je kind geplaatst. Denk hierbij aan het intakeverslag, welbevinden en betrokkenheid verslag en eventuele gespreksverslagen. Daarnaast kan het incidenteel aangevuld worden met documentatie die extra inzicht geeft in de ontwikkeling van je kind.

Onze pedagogisch medewerkers observeren continu het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Jaarlijks rond de verjaardag van je kind wordt er een verslag gemaakt over het welbevinden en de betrokkenheid van je kind. Kijken naar welbevinden en betrokkenheid geeft ons een beeld van de ontwikkeling, interesses, voorkeuren en hoe het met je kind gaat. Wanneer voelt je kind zich prettig en wanneer niet en hoe en wanneer kan het kind zich goed concentreren of heeft het voorkeuren. Het verslag komt in het boek vol herinneringen, wordt in Spectrovita gezet en je krijgt een uitgeprinte versie mee naar huis.

Binnen basisschool De Buitenkans wordt hetzelfde kind volgsysteem gebruikt, zo ontstaat een mooie doorgaande ontwikkelingslijn met de basisschool. Bij Basisschool de Buitenkans wordt Spectrovita uitgebreider ingezet om zicht te krijgen op de leerlijnen van het kind.

© Copyright - De Buitenkans