Villa De Buitenkans is een uniek kindercentrum gelegen in het centrum van Heerenveen. Wij laten ons inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia waarin het competente kind en de honderd talen van het kind centraal staan. Kinderen zitten bij leeftijdsgenootjes in een stamgroep, zodat de ruimtes en het aanbod van materialen en activiteiten aangepast kunnen worden op basis van de leeftijd en behoeften van de kinderen. Naast de groepsruimtes beschikken wij over een prachtig atelier en een uitdagende tuin; een bijzondere omgeving voor kinderen. In 2008 werd onze visie en de manier waarop wij deze in de praktijk brengen bekroond met de landelijke titel “Beste kinderopvang van het jaar“.

We gaan ervan uit dat ieder kind competent is. Dat het kind alles in huis heeft om zichzelf en de wereld te ontdekken. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, willen graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd worden tot leren.

We bieden de kinderen iedere dag honderd ‘talen’ aan. Dit is een veelzijdig aanbod met verschillende manieren om je te kunnen uiten, de wereld te ontdekken en jezelf te kunnen zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in verschillende materialen om te onderzoeken, manieren om te spelen, het aanleren en toepassen van vaardigheden en diversiteit aan onderzoek. Kinderen maken zelf keuzes welke voorkeuren ze hebben en welke ‘talen’ ze interessant vinden en willen ontdekken.

Ieder kind wordt in staat gesteld om het beste van zichzelf te laten zien. Dit kan alleen als een kind goed in zijn vel zit, daarom observeren wij de kinderen door te kijken naar hun welbevinden en betrokkenheid. Onze pedagogisch medewerkers zien de talenten van kinderen en worden continue getraind om deze manier van kijken naar kinderen voortdurend verder te ontwikkelen. Net als de kinderen worden de pedagogisch medewerkers gestimuleerd om hun talenten te laten zien, zo hebben we een muziek therapeute en een fotografie specialist. De pedagogisch medewerkers zijn één van de drie pedagogen in de pedagogiek van Reggio Emilia. Kinderen leren van hun omgeving die verwondering oproept, ze leren samen met hun vriendjes en de volwassenen zijn de begeleiders in dit proces van ontwikkeling. De volwassenen op de Villa zijn niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar ook onze kunstenaar en pedagogen.

Wij werken met een dagritme, waarbinnen dagelijks verschillende ervaringen, activiteiten en (langlopende) projecten worden aangeboden aan de kinderen. De ontwikkelingen die kinderen meemaken worden vastgelegd op verschillende manieren. Documentatie is heel belangrijk op Villa De Buitenkans. Zo wordt er dagelijks op elke groep een dagverslag gemaakt. Daarnaast wordt er voor elk kind een persoonlijk boek vol herinneringen bijgehouden met verslagen van bijzondere momenten op de Buitenkans.

Respect voor de omgeving is een belangrijk onderdeel van onze visie. Dit geldt voor de kinderen, respectvol omgaan met materialen is iets waar we dagelijks aandacht aan besteden. Daarnaast kiezen wij voor vegetarische, duurzame en ecologische voeding. Gezonde voeding vinden wij erg belangrijk, daarom bieden wij op Villa de Buitenkans biologische voeding aan zonder toegevoegde suikers.

© Copyright - De Buitenkans