Peutergroep (2-3)

Onze groepen zijn horizontaal ingedeeld, dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar worden geplaatst. Iedere groep is aangepast op de leeftijd en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Onze groepsruimtes zijn opgedeeld in zo veel mogelijk verschillende hoeken waarin van alles te zien, te beleven en te ontdekken is.

Dagelijks kijken en luisteren we naar je kind. Dit doen we onder andere door foto’s en observaties; welke worden uitgewerkt in de dagverslagen en boeken vol herinnering. Door echt te kijken, volgen we je kind in behoeften en interesses.

Je peuter krijgt letterlijk en figuurlijk de ruimte om de wereld te ontdekken.

Binnen Villa de Buitenkans hebben we twee peutergroepen. Op de jongste peutergroep zijn de kinderen vanaf 2 jaar. Beide peutergroepen werken veel samen. Kinderen maken dagelijks een keuze uit het aanbod van de beide groepen. De groepsmomenten als de kring en de eetmomenten vinden plaats in de eigen groep.

De peutergroepen zijn ingedeeld in verschillende ruimten met veel verschillende hoeken. Er is onder andere een hoek waar de kinderen kunnen onderzoeken, puzzelen, bouwen, boeken lezen, muziek maken, eten en drinken. Daarnaast is er een bouwhoek, ontdekhoek en een huishoek. Deze hoeken worden afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.

Binnen de omgeving worden vanuit de belevingswereld van de kinderen materialen gewisseld en inspirerende materialen aangeboden om opnieuw op onderzoek uit te kunnen gaan. Vanuit thema’s en projecten onderzoeken we samen de binnen-, buitenruimte en de omgeving. We trekken er op uit; naar het bos, de bibliotheek, de kinderboerderij.

© Copyright - De Buitenkans