Oudste peutergroep (3-4)

Onze groepen zijn horizontaal ingedeeld, dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar worden geplaatst. Iedere groep is aangepast op de leeftijd en ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Onze groepsruimtes zijn opgedeeld in zo veel mogelijk verschillende hoeken waarin van alles te zien, te beleven en te ontdekken is.

Dagelijks kijken en luisteren we naar je kind. Dit doen we onder andere door foto’s en observaties; welke worden uitgewerkt in de dagverslagen en boeken vol herinnering. Door echt te kijken, volgen we je kind in behoeften en interesses.

Je peuter krijgt letterlijk en figuurlijk de ruimte om de wereld te ontdekken.

Binnen Villa de Buitenkans hebben we twee peutergroepen. Op de oudste peutergroep zijn de kinderen vanaf 3 jaar. Beide peutergroepen werken veel samen. Kinderen maken dagelijks een keuze uit het aanbod van de beide groepen. De groepsmomenten als de kring en de eetmomenten vinden plaats in de eigen groep.

De peutergroepen zijn ingedeeld in verschillende ruimten met veel verschillende hoeken. Er is onder andere een hoek waar de kinderen kunnen onderzoeken, puzzelen, bouwen, boeken lezen, muziek maken, eten en drinken. Daarnaast is er een bouwhoek, ontdekhoek en een huishoek. Deze hoeken worden afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.

Binnen de omgeving worden vanuit de belevingswereld van de kinderen materialen gewisseld en inspirerende materialen aangeboden om opnieuw op onderzoek uit te kunnen gaan. Echte vriendschappen worden zichtbaar. Vanuit thema’s en projecten onderzoeken we samen de binnen-, buitenruimte en de omgeving. We trekken er op uit; naar het bos, de bibliotheek, de kinderboerderij.

We besteden veel aandacht aan vriendschap. Wij vinden het onze taak om kinderen in interactie bewust te maken van het samen leven met anderen. Dit gebeurt spelenderwijs, in situaties de hele dag door. Kinderen leren hun reactie afstemmen op anderen. Dit kan zijn hulp vragen, gevoelens benoemen, in gesprek gaan over een gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat we op verschillende manieren kinderen hierbij begeleiden. Begeleiden wordt dan gebruikt in het breedste zin van het woord. Momenten als de kring, een begeleide activiteit, een boek lezen of muziek, maar ook vrijspel situaties kunnen worden ingezet om kinderen te herinneren aan onze kernwaarden om een liefdevolle samenleving te creëren. Niet alleen de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierin, ook kinderen begeleiden elkaar. We merken door het uitdragen van de kernwaarden dat kinderen elkaar aanspreken als het gedrag van een ander afwijkt van henzelf. Dit zien we als een belangrijke eigenschap in het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Wanneer je kind vier jaar wordt, is er een basis van zelfvertrouwen en sociale ervaring om de stap naar school te zetten.

© Copyright - De Buitenkans