hout

Peutergroep school

Onze peutergroep bevindt zich binnen het schoolgebouw van basisschool de Buitenkans en biedt opvang aan peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. De groepsruimte is zo ingedeeld dat er voorzien wordt in de ontwikkelingsbehoeften van zowel de twee- als driejarigen. De ruimte is ingedeeld met verschillende hoeken met ieder een eigen aanbod. Er is onder andere een hoek waar kinderen kunnen onderzoeken, bouwen, boeken lezen, puzzelen, ontdekken en met water kunnen spelen. Ook is er een speelholletje en bieden we een aantal hoeken wisselend aan zoals een keukentje, de Wobbel, een kraampje of een speeleiland.

Eten en drinken doen we gezamenlijk aan de tafels, het kringmoment en muziek vinden plaats op het kleed. Buitenspelen doen we op het afgesloten deel van het schoolplein waar tevens de jongste groepen van de Buitenkansschool spelen. Ook hier vindt veel interactie plaats tussen de peuters en kinderen van de school. Er wordt samen gespeeld en oudere broers of zussen worden even opgezocht voor een knuffel. Binnen de school maken we gebruik van het speellokaal waar de peuters kunnen klimmen en klauteren, dansen of een spel kunnen spelen.

licht
schilderen

Onze ruimte staat in direct contact met het atelier. Hier krijgen de peuters de ruimte om te werken met verschillende materialen en zich creatief en artistiek te uiten. Deze ruimte delen we met de jongste groep van de Buitenkansschool. Op deze manier is het atelier tevens een ontmoetingsruimte en raken de kinderen geïnspireerd door de activiteiten van anderen.

Dagelijks kijken en luisteren we naar je kind. Dit doen we onder andere door foto’s en observaties. Deze worden uitgewerkt in de dagverslagen en boeken vol herinneringen. De dagverslagen maken wij in Spectrovita waardoor het verslag door de ouders middels een inlogcode op internet te lezen is en bewaard wordt in het leerlingvolgsysteem. Door echt te kijken, volgen we je kind in behoeften en interesses.

Je peuter krijgt letterlijk en figuurlijk de ruimte om de wereld te ontdekken.

Binnen de omgeving worden vanuit de belevingswereld van de kinderen materialen gewisseld en inspirerende materialen aangeboden om opnieuw op onderzoek uit te kunnen gaan. Echte vriendschappen worden zichtbaar. Vanuit thema’s en projecten onderzoeken we samen de binnen-, buitenruimte en de omgeving. Binnen de school krijgt je peuter de ruimte waar hij aan toe is. Dit bouwen we onder toezicht stapsgewijs op. We zoeken het contact met de kinderen van de basisschool en bieden gezamenlijke activiteiten aan.

We besteden veel aandacht aan vriendschap. Wij vinden het onze taak om kinderen in interactie bewust te maken van het samen leven met anderen. Dit gebeurt spelenderwijs, in situaties de hele dag door. Kinderen leren hun reactie afstemmen op anderen. Dit kan zijn hulp vragen, gevoelens benoemen, in gesprek gaan over een gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat we op verschillende manieren kinderen hierbij begeleiden. Begeleiden wordt dan gebruikt in het breedste zin van het woord. Momenten als de kring, een begeleide activiteit, een boek lezen of muziek, maar ook vrij spel situaties kunnen worden ingezet om kinderen te herinneren aan onze kernwaarden om een liefdevolle samenleving te creëren. Niet alleen de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierin, ook kinderen begeleiden elkaar. We merken door het uitdragen van de kernwaarden dat kinderen elkaar aanspreken als het gedrag van een ander afwijkt van henzelf. Dit zien we als een belangrijke eigenschap in het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Wanneer je kind vier jaar wordt, is er een basis van zelfvertrouwen en sociale ervaring om de stap naar school te zetten. De overgang naar de jongste groep van de basisschool verloopt op een natuurlijke manier doordat je peuter de kinderen in de groep, de ruimte en omgeving en begeleiders kent.

knutsel