Inschrijven

Aanmelden voor de verlengde schooldag van basisschool De Buitenkans kan alleen in combinatie met aanmelden voor de school en er wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk inschrijfformulier. Deze vind je hier. Informatie over de kosten vind je hier.

Informatie

De informatiegids van de BSO en school vind je hier. De BSO wordt aangeboden door IKC de Buitenkans, het pedagogisch beleid van IKC de Buitenkans vind je hier.

Het LRKP nummer van de BSO is: 310257074.

Contact

De Buitenkans, Fluessen 8, 8446 MD, Heerenveen, 0513-745151. Open: weekdagen van 7:30 tot 18:30

Administratie email: Administratie@IKCdebuitenkans.nl
Administratie telefoon: 0513-435387

Team

Het team van De Buitenkans verzorgt samen de verlengde schooldag, de medewerkers van het team van IKC de Buitenkans zijn hier te vinden.

Oudercommissie

Informatie van de oudercommissie vind je hier.
Contact met de OC kan door een email te sturen naar: oc@debuitenkans.frl

Veiligheid, gezondheid en contiunue kwaliteit

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan jaarlijks evalueert. Meer informatie vind je hier.

© Copyright - De Buitenkans