Kernwaarden

Op basis van onze visie en pedagogiek hebben wij de volgende kernwaarden geformuleerd die dagelijks worden uitgedragen door ons team: openheid, vertrouwen, verbondenheid, plezier en geluk, respect, verantwoordelijkheid, onderzoek en voeding.

Openheid

We gaan met iedereen (groot en klein) open en eerlijk om.

We creëren openheid door het gesprek aan te gaan met de kinderen, ouders en collega’s. Tijdens de dagelijkse overdracht is er kort de tijd om mondeling de bijzonderheden en informatie over het kind uit te wisselen.

Vertrouwen 

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar, dat vinden we belangrijk.

Wij vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn en geven ze de ruimte om zich op alle gebieden vrij te kunnen ontwikkelen. Wij willen de kinderen zelfvertrouwen meegeven, ze laten ervaren dat ze competent zijn. We willen de competentie van de kinderen bevorderen door ze te stimuleren en begeleiden in hun eigen handelen. Wanneer een kind hulp vraagt, wordt er eerst gekeken of er een ander kind kan helpen voor de volwassene hulp biedt. Het kind ervaart hulp vragen en geven aan leeftijdsgenoten. Op deze manier leren de kinderen op zichzelf te vertrouwen en zelfstandig te zijn.

Verbondenheid

Wij werken actief aan verbondenheid en hebben veel aandacht voor verbondenheid en vriendschappen.

We vinden het belangrijk om ons verbonden te voelen met elkaar en om betrokken te zijn bij de kinderen, ouders en collega’s, en de omgeving. We willen kinderen, ouders en collega’s laten ervaren dat ze echt gezien worden door ze te betrekken bij het leven binnen Villa de Buitenkans.

Plezier en geluk  

Plezier hebben in wat je doet, het fijn, leuk en naar je zin hebben en je goed voelen.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen werken we aan een hoog niveau van welbevinden. Het kind voelt zich prettig en zal het de wereld om zich heen ontspannen kunnen ontdekken. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, proberen we aan te sluiten bij de behoefte van het kind. Negatieve ervaringen en emoties als boosheid, verdriet en angst zijn tevens een belangrijk onderdeel van het leven. Kinderen krijgen de ruimte om alles wat ze voelen te uiten, volwassenen ondersteunen de kinderen hierbij door woorden aan de emotie of het gevoel te geven wanneer kinderen dit zelf nog niet kunnen. Een sfeer van veiligheid en geborgenheid is de voorwaarde voor kinderen om te kunnen ontwikkelen en om de wereld te kunnen ontdekken.

Respect    

Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving, de ruimte krijgen om jezelf te zijn en anderen de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn.

De begeleiders hebben oog voor de eigen, unieke wijze waar een kind zich ontwikkelt en respecteren hem hierin. Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat een kind al wel is en al wel kan. Door op deze manier naar een kind te kijken, voelt het zich gewaardeerd en gerespecteerd en groeit zijn zelfvertrouwen. Natuurlijk zijn er een aantal basisregels, vanuit de gedachte respect voor jezelf, voor elkaar en je omgeving. Waarbij wij ons afvragen wat breng ik met deze handeling/woorden teweeg, wat ontstaat er wanneer ik iets uitvoer? Hierdoor ontstaat er bij de kinderen een natuurlijke grens om een weloverwogen respectvolle keuze te maken in hun handelen.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, samen verantwoordelijk zijn voor de Buitenkans en de kinderen verantwoordelijkheid meegeven en zelf keuzes laten maken.

Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, samen zijn we verantwoordelijk voor Villa de Buitenkans. We stimuleren dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen en hun eigen keuzes maken. Verantwoordelijk voelen voor jezelf en voor anderen, voor je omgeving en alles wat zich daarin bevindt. Dat betekent goed op jezelf, op anderen en op alles in je omgeving passen.

Onderzoek

Onderzoek ontstaat vanuit verwondering, iets waar je nieuwsgierig naar bent of dat je raakt en verder wilt onderzoeken.

We willen kinderen de ruimte geven door onderzoeksthema’s, materialen en activiteiten aan te bieden die onderzoek uitlokken. Hierdoor proberen we verwondering teweeg te brengen, zodat kinderen nieuwsgierig zijn en zelf willen onderzoeken en leren. Ook vinden we het belangrijk dat binnen het dagritme de kinderen zelf de keuze hebben in de mogelijkheden die we aanbieden; dat ze zelf mogen kiezen waar en waarmee ze op onderzoek uit gaan.

© Copyright - De Buitenkans