Peuter2 onderzoekstafel

Oudercommissie (OC)

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet geeft ouders de mogelijkheid om mee te praten over en invloed uit te oefenen op belangrijke beleidsonderwerpen betreffende de kinderopvang. Villa de Buitenkans heeft een oudercommissie die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigt.

De Oudercommissie:

  • overlegt met de houdster van het kindercentrum;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de houdster van het kindercentrum;
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders;
  • onderhoudt contacten met de ouders;
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij De Buitenkans, bijv. door ouderavonden te organiseren;
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure;
  • is lid van de belangenvereniging BOinK;
  • vergadert eens per 6 á 8 weken.

De oudercommissie is te bereiken via: oc@villadebuitenkans.nl