Oudercommissie (OC)

De OC bestaat uit een aantal ouders van kinderen die naar Villa de Buitenkans gaan. Door Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, wordt de rol van de OC als volgt omschreven:

“Kinderopvang is meer dan alleen een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de ouders: het is een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders, waarbij de ouders niet slechts als klant kunnen worden gezien en de opvang niet als product. De kinderopvang en ouders zijn samen verantwoordelijk voor en moeten intensief samenwerken op het gebied van de opvoeding en verzorging. Bij deze samenwerking heeft de OC een centrale rol.”

De OC heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:
1. de opvangorganisatie (ongevraagd) adviseren
2. communiceren met de achterban (de ouders), de organisatie, de GGD.

In de Wet kinderopvang zijn een paar onderwerpen vastgelegd waarover de directie van de Villa vooraf advies moet vragen aan de OC voordat ze iets veranderen in de uitvoering van één van deze onderwerpen:
• het kwaliteitsbeleid van de Villa
• voedingsaangelegenheden
• algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
• openingstijden
• beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie
• wijziging van de prijs van de kinderopvang

Als commissie vergaderen we ongeveer één keer in de 8 weken. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de Villa behandeld en worden adviezen geformuleerd. Ook vragen, ideeën en klachten van ouders worden besproken. Bij een geboorte of huwelijk van één van de medewerkers en op de dag van leidster verzorgen we een kadootje namens alle ouders en kinderen. Hiervoor vragen we één keer per jaar een vrijwilliger bijdrage.

Mocht je vragen, opmerkingen, zorgen of ideeën hebben, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar: oc@villadebuitenkans.nl of door een briefje te posten in de gele brievenbus in de hal bij de peuters.

© Copyright - De Buitenkans