Openingstijden

De Villa is op werkdagen geopend van 7:30 tot 18:30 met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en twee keer per jaar een vooraf bepaalde sluitingsdag, bijvoorbeeld in verband met een studiedag.

Ophaalbevoegdheid

Als je kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dit vooraf doorgegeven te zijn aan de begeleiding. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend persoon meegegeven.

Team De Buitenkans

Bij De Buitenkans heeft iedere groep zoveel mogelijk vaste begeleiding. De aanwezige begeleider is het aanspreekpunt voor ouders en daarnaast kunnen ouders terecht bij de administratie en directeur. Bijzonderheden met betrekking tot je kind mogen bij de begeleiders gemeld worden. Ieder kind heeft een eigen mentor. De Buitenkans heeft een kunstenaar en pedagoog in dienst, deze kunnen aanwezig zijn. We bieden aan verschillende MBO- en HBO pedagogiekstagaires een stageplaats. Deze zullen zich voorstellen bij de start van hun stage.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief houden we ouders maandelijks op de hoogte van het reilen en zeilen van de Villa. De BSO draagt regelmatig een verslag bij aan de schoolnieuwsbrief.

Documenten

Publicatie van beeldmateriaal

De Villa komt regelmatig in het nieuws om anderen te inspireren en te informeren. Wij respecteren het wanneer ouders willen dat hun kind niet in de publicaties opgenomen wordt. Hiervoor houden wij een lijst bij en bij het publiceren van beeldmateriaal wordt het beeld hierop gescreend.

Oudercommissie

De Wet Medezeggenschapsraad stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang. De commissie heeft adviesrecht op diverse punten. Wij vinden ouderparticipatie zeer belangrijk en waardevol.

Contractvormen en tarieven 2024

Villa De Buitenkans werkt met vaste maandtarieven gebaseerd op het jaartarief en dit verdelen we evenredig over twaalf maanden. Zo betaal je elke maand hetzelfde tarief ongeacht het aantal dagen in die maand. Facturering en automatische incasso gebeuren aan het eind van de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Rond de 20e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand versturen wij de factuur en dit is ook het moment waarop de belastingdienst de kinderopvangtoeslag overmaakt ( Via de belastingdienst kunt u een proefberekening maken). Rond de 26e vindt de automatische incasso plaats.

We hebben twee contractvormen met vaste dagdelen; 52-weken en 40-weken, een toelichting staat hieronder. Een dag is van 7:30 tot 18:30 (11 uur). Voor de rust op de groep en het dagritme vragen we om je kind in de ochtend te brengen voor 9:00 en in de middag te halen vanaf 16:00.

Vanuit pedagogische overwegingen vragen wij een minimale afname van een dag per week. De minimale opvangduur is drie maanden. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis kunnen voelen bij Villa de Buitenkans. Ervaring heeft ons geleerd dat minimaal een dag (bij voorkeur meer) nodig is om een band op te kunnen bouwen met de pedagogisch medewerkers en leeftijdsgenoten. Daarnaast is het van belang deel uit te maken van het groepsproces.

52-weken overeenkomst: het hele jaar kun je gebruik maken van de kinderopvang op de dagdelen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

  • Bij 1 dag per week, zijn dit 11 uren, dit zijn gemiddeld 47,8 uren per maand keer €11,30 per uur is elke maand €540,14
  • Bij 2 dagen per week, zijn dit 22 uren, dit zijn gemiddeld 95,6 uren per maand keer €11,30 per uur is elke maand €1080,28
  • Bij 3 dagen per week, zijn dit 33 uren, dit zijn gemiddeld 143,4 uren per maand keer €11,30 per uur is elke maand €1.620,42
  • Bij 4 dagen per week, zijn dit 44 uren, dit zijn gemiddeld 191,2 uren per maand keer €11,30 per uur is elke maand €2.160,56
  • Bij 5 dagen per week, zijn dit 55 uren, dit zijn gemiddeld 239,0 uren per maand keer €11,30 per uur is elke maand €2.700,70

40-weken overeenkomst: buiten de schoolvakanties kun je gebruik maken van de kinderopvang op de dagen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

  • Bij 1 dag per week, zijn dit 11 uren, dit zijn gemiddeld 36,77 uren per maand keer €12,19 per uur is elke maand €448,23
  • Bij 2 dagen per week, zijn dit 22 uren, dit zijn gemiddeld 73,54 uren per maand keer €12,19 per uur is elke maand €896,45
  • Bij 3 dagen per week, zijn dit 33 uren, dit zijn gemiddeld 110,31 uren per maand keer €12,19 per uur is elke maand €1.344,68
  • Bij 4 dagen per week, zijn dit 44 uren, dit zijn gemiddeld 147,08 uren per maand keer €12,19 per uur is elke maand €1.792,91
  • Bij 5 dagen per week, zijn dit 55 uren, dit zijn gemiddeld 183,85 uren per maand keer €12,19 per uur is elke maand €2.241,13

Peuteropvang


Wij bieden peuteropvang aan voor ouders die recht hebben op gemeente toeslag voor peuteropvang (hier heb je recht op wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag). Peuteropvang is mogelijk vanaf de 2e verjaardag van je kind. Peuters op de peuteropvang komen twee dagdelen op de Buitenkans, afhankelijk van de leeftijd is dit vier uur ’s ochtends of vier uur ’s middags. De peuteropvang is 40 weken per jaar open; tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen komen de peuters niet op de Buitenkans.

De peuters doen mee de activiteiten op de Buitenkans met vriendjes van dezelfde leeftijd. Een verslag van hiervan houden de leidsters bij door middel van dagverslagen en op het kindvolgsysteem Spectrovita. Op de vierde verjaardag van het kind stopt de peuteropvang. Er vindt overdracht plaats naar de basisschool door middel van een overdrachtsformulier dat ingevuld wordt door de leidsters van het kind.

Voor de peuteropvang betalen ouders een inkomensafhankelijk ouderbijdrage. Wij hebben een inkomensverklaring van beide ouders nodig (anders kunnen wij de opvang niet starten). De inkomensverklaring kunt u aanvragen via de belastingtelefoon. Zelfstandig ondernemers moeten de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting overleggen. Mocht de inkomensverklaring niet overeenkomen met uw huidige inkomen, geef dit dan bij ons aan. Veranderingen in de inkomenssituatie van beide ouders moeten direct worden doorgegeven aan Villa De Buitenkans via administratie@villadebuitenkans.nl.

Ouderbijdrage peuteropvang

Toetsingsinkomen gezin 2023 Ouderbijdrage per uur
1e kind 2e kind e.v.*
Lager dan €22.346 €0,41 €0,41
€22.347 €34.357 €0,52 €0,45
€34.358 €47.278 €1,11 €0,56
€47.279 €64.305 €1,73 €0,57
€64.306 €92.433 €3,01 €0,84
€92.434 €128.088 €5,12 €1,31
€1218.089 En hoger €6,80 €2,45

* van toepassing wanneer twee of meer kinderen binnen hetzelfde gezin gelijktijdig van de peuteropvang gebruik maken.

De gemiddelde afname per maand is 26,7 uur, met deze uren en de ouderbijdrage per uur kan de maandelijkse ouderbijdrage worden berekend.

© Copyright - De Buitenkans