Dreumes 2

Praktische zaken

Openingstijden 

De Villa is op werkdagen geopend van 7:30 tot 18:30 met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en twee keer per jaar een vooraf bepaalde sluitingsdag, bijvoorbeeld in verband met een studiedag.

Ophaalbevoegdheid

Als je kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dit vooraf doorgegeven te zijn aan de begeleiding. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend persoon meegegeven.

Team De Buitenkans

Bij De Buitenkans heeft iedere groep zoveel mogelijk vaste begeleiding. De aanwezige begeleider is het aanspreekpunt voor ouders en daarnaast kunnen ouders terecht bij de administratie en directeur. Bijzonderheden met betrekking tot je kind mogen bij de begeleiders gemeld worden. Ieder kind heeft een eigen mentor. De Buitenkans heeft een kunstenaar en pedagoog in dienst, deze kunnen aanwezig zijn. We bieden aan verschillende MBO- en HBO pedagogiekstagaires een stageplaats. Deze zullen zich voorstellen bij de start van hun stage.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief houden we ouders maandelijks op de hoogte van het reilen en zeilen van de Villa. De BSO draagt regelmatig een verslag bij aan de schoolnieuwsbrief.

Publicatie van beeldmateriaal 

De Villa komt regelmatig in het nieuws om anderen te inspireren en te informeren. Wij respecteren het wanneer ouders willen dat hun kind niet in de publicaties opgenomen wordt. Hiervoor houden wij een lijst bij en bij het publiceren van beeldmateriaal wordt het beeld hierop gescreend.

Oudercommissie

De Wet Medezeggenschapsraad stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang. De commissie heeft adviesrecht op diverse punten. Wij vinden ouderparticipatie zeer belangrijk en waardevol.

Peuter projector (3)