Binnen de Buitenkans zijn er op dit moment drie peutergroepen. Een groep peuters van twee jaar en een groep van peuters van drie jaar bij de Villa (Falkenaweg 44) en een groep van twee- en driejarige in de Buitenkans basisschool (Fluessen 8).

Dagelijks kijken en luisteren we naar je kind. Dit doen we onder andere door foto’s en observaties; welke worden uitgewerkt in de dagverslagen. Door echt te kijken, volgen we je kind in behoeften en interesses. Je peuter krijgt letterlijk en figuurlijk de ruimte om de wereld te ontdekken.

De peutergroepen zijn ingedeeld in verschillende ruimten met veel verschillende hoeken. Er is onder andere een hoek waar de kinderen kunnen onderzoeken, puzzelen, bouwen, boeken lezen, muziek maken, eten en drinken. Daarnaast is er een bouwhoek, ontdekhoek en een huishoek. Deze hoeken worden afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.

Binnen de omgeving worden vanuit de belevingswereld van de kinderen materialen gewisseld en inspirerende materialen aangeboden om opnieuw op onderzoek uit te kunnen gaan. Vanuit thema’s en projecten onderzoeken we samen de binnen-, buitenruimte en de omgeving. We trekken er op uit; naar het bos, de bibliotheek, de kinderboerderij.

We besteden veel aandacht aan vriendschap. Wij vinden het onze taak om kinderen in interactie bewust te maken van het samen leven met anderen. Dit gebeurt spelenderwijs, in situaties de hele dag door. Kinderen leren hun reactie afstemmen op anderen. Dit kan zijn hulp vragen, gevoelens benoemen, in gesprek gaan over een gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat we op verschillende manieren kinderen hierbij begeleiden. Begeleiden wordt dan gebruikt in het breedste zin van het woord. Momenten als de kring, een begeleide activiteit, een boek lezen of muziek, maar ook vrijspel situaties kunnen worden ingezet om kinderen te herinneren aan onze kernwaarden om een liefdevolle samenleving te creëren. Niet alleen de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierin, ook kinderen begeleiden elkaar. We merken door het uitdragen van de kernwaarden dat kinderen elkaar aanspreken als het gedrag van een ander afwijkt van henzelf. Dit zien we als een belangrijke eigenschap in het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Specifiek voor de locatie bij de basisschool hebben we de volgende toevoegingen. Buitenspelen doen we op het afgesloten deel van het schoolplein waar tevens de jongste groepen van de Buitenkansschool spelen. Ook hier vindt veel interactie plaats tussen de peuters en kinderen van de school. Er wordt samen gespeeld en oudere broers of zussen worden even opgezocht voor een knuffel. Binnen de school maken we gebruik van het speellokaal waar de peuters kunnen klimmen en klauteren, dansen of een spel kunnen spelen.

Wanneer je kind vier jaar wordt, is er een basis van zelfvertrouwen en sociale ervaring om de stap naar school te zetten.

Naar de specifieke pagina’s: Villa 2-jarigen, Villa 3-jarigen, School 2&3-jarigen